Email : office@truism.ro

500 EUR lunar

ap 4 cam conf 1A dec, et 4/4, fara probleme cu plafonul, vedere spate, pe colt, 3 balcoane, Imbunatatiri calitate...

 • An 1984

 • Camere 4

 • 80mp

 • Etaj 4

600 EUR lunar

ap 4 cam conf 1 dec, Imbunatatiri calitate: CT, AC in toate camerele, gresie si faianta in baie si buc, termopan to...

 • An 1986

 • Camere 4

 • 80mp

 • Etaj 4

450 EUR lunar

Ap 4 cam cf 1 A dec, et 6/8, vedere spate, 3 dormitoare, living, bucatarie. tip occidental, dressing, modern mobil...

 • Camere 4

 • 90mp

 • Etaj 6