Email : office@truism.ro

55000 EUR

ap 3 cam, cf 2A, semidec, et 3/4, vedere fata-spate, pe mijloc, Su: 58 mp, marita suprafata logiei cu suprafata suf...

 • An 1977

 • Camere 3

 • 58mp

 • Etaj 3

69000 EUR

ap 3 cam conf 1 A dec, et 8/8, fara probleme cu plafonul, vedere fata- lateral, S utila 73 mp plus balcon la sufrag...

 • An 1986

 • Camere 3

 • 73mp

 • Etaj 8

69000 EUR

ap 3 cam conf 1 dec, etaj 6/9, vedere fata-spate, S utila 69,79 plus 2 balcoane: logie la sufragerie si balcon la b...

 • An 1985

 • Camere 3

 • 70mp

 • Etaj 6

65000 EUR

apartament 3 cam conf 1 A semidec, etaj 4/4 , fara pb cu plafonul , S utila 64 mp plus balcon la sufragerie, S uti...

 • An 1969

 • Camere 3

 • 70mp

 • Etaj 4

42500 EUR

ap 3 cam conf 1 semidec, etaj 8/9, lift nou in curs de amenajare, Lucrari finalizate : Termopane Izolatie termic...

 • An 1967

 • Camere 3

 • 63mp

 • Etaj 8

63000 EUR

Apartament 3 camere conf 1 decomandat, etaj 6/10, 2 grupuri sanitare, S utila 64 mp plus balcon la bucatarie si suf...

 • An 1982

 • Camere 3

 • 70mp

 • Etaj 6