Email : office@truism.ro

21000 EUR

garsoniera, cf 2, semidec, et 3/4, vedere fata, pe mijloc, S utila: 22,45 mp, imbunatatri: gresie si faianta in ba...

 • An 1977

 • Camere 1

 • 22mp

 • Etaj 3

22500 EUR

gars conf 3, et 3/4, vedere spate, pe mijloc, S utila: 21 mp, fara balcon, imbunatatiri: gresie si faianta in baie ...

 • An 1970

 • Camere 1

 • 21mp

 • Etaj 3

33000 EUR

gars conf 1 semidec, et 1/4, vedere pe fata, pe mijloc, S utila 27 mp cu balon tip logie la camera, Imbunatatiri: g...

 • An 1970

 • Camere 1

 • 27mp

 • Etaj 1

25000 EUR

gars, cf 2, et 3/4, vedere fata, pe mijloc, S utila: 22,45 mp, S construita: 28,86 mp, imbunatatiri: izolata exteri...

 • An 1970

 • Camere 1

 • 23mp

 • Etaj 3

26000 EUR

garsoniera, conf 1, semidec, et 4/4, fara probleme plafonul, vedere fata, pe mijloc, S utila: 30 mp, logie la camer...

 • An 1970

 • Camere 1

 • 30mp

 • Etaj 4

23000 EUR

Garsoniera, cf 1A, dec, et 3/4, vedere spate, pe mijloc, S utila: 33,20 mp, fara imbunatatiri, bloc caramida constr...

 • An 1960

 • Camere 1

 • 33mp

 • Etaj 3